Werkwijze

Afspraken

Een traject begint met contact. Dit kan via email of telefonisch (06-14830084). Als je dat wilt kunnen we een gratis telefonisch kennismakingsgesprek inplannen van ongeveer 15 minuten.

Daarna beginnen we met een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek leren we elkaar kennen en zal ik luisteren en vragen stellen om een goed beeld te krijgen bij waar je hulp nodig hebt, en als jij een goed gevoel hebt dat ik je kan helpen dan gaan we bespreken hoe je traject er uit kan gaan zien.

Een sessie duurt 55 minuten en is op afspraak. Over het algemeen spreken we iedere twee weken af. In het belang van de voortgang is het belangrijk om regelmatig te komen (eens in de 2 weken)

Tarieven

Tarief voor coaching en therapie:

Intake (1 uur): 110 €

Therapie:  110 € per sessie

Coaching: 110 € per sessie

Voor bedrijven gelden zakelijke tarieven.

Vergoedingen

De behandeling wordt door je zorgverzekeraar (gedeeltelijk) vergoed in het aanvullende pakket.

Online

Ik werk zowel face to face als via Beeldbellen. Woon je wat verder weg of kun je niet makkelijk weg van je huis/werk dan is afspreken via Beeldbellen een goed alternatief.  Uit ervaring blijkt dat dit ook heel goed werkt.

PRI

Meer informatie over Past Reality Integration:

Je kunt je ook aanmelden via de PRI website (www.pastrealityintegration.com). De bekendheid en resultaten van PRI leiden ertoe dat steeds meer hulpverleners interesse in PRI krijgen. Ook zonder opleiding of met een niet afgeronde opleiding proberen zij in de lijn van PRI te werken. Helaas wekken deze hulpverleners soms echter de indruk dat ze desalniettemin volleerd PRI-therapeut zijn. Voor alle helderheid: alleen de therapeuten die op de PRI-website vermeld staan hebben de officiële opleiding tot PRI-therapeut gevolgd of zijn in een vergevorderd stadium van de opleiding.

Privacy

Wil je meer weten over de privacy regeling van de praktijk klik dan hier

logo V3.jpg